POGOJI STORITVE

SPLOŠNE INFORMACIJE

To spletno mesto upravlja www.nveeto.com. Na celotnem spletnem mestu se izrazi "mi", "nas" in "naš" nanašajo na www.nveeto.com ponuja to spletno mesto, vključno z vsemi informacijami, orodji in storitvami, ki so na voljo na tem strani za vas, uporabnika, pod pogojem, da sprejmete vse pogoje, določila in obvestila, navedena tukaj.

Če obiščete naše spletno mesto in/ali nekaj kupite pri nas, sodelujete v naši "storitvi" in se strinjate, da vas zavezujejo naslednji pogoji ("pogoji storitve", "pogoji"), vključno z dodatnimi pogoji in določili, navedenimi tukaj, in / ali na voljo prek hiperpovezave. Ti pogoji storitve veljajo za vse uporabnike spletnega mesta, vključno z uporabniki, ki so brskalniki, prodajalci, kupci, preprodajalci in/ali avtorji vsebine, vendar ne omejeno nanje.

Prosimo, da pred dostopom ali uporabo našega spletnega mesta natančno preberete te pogoje storitve.  Z dostopom ali uporabo katerega koli dela spletnega mesta se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji storitve.  Če se ne strinjate z vsemi pogoji te pogodbe, ne smete dostopati do spletne strani ali uporabljati nobene storitve.  Če se ti pogoji storitve štejejo za ponudbo, je sprejem izrecno omejen na te pogoje storitve.

Za vse nove funkcije ali orodja, dodana v trenutno trgovino, veljajo tudi pogoji.  Na tej strani si lahko kadar koli ogledate najnovejšo različico pogojev storitve.  Pridržujemo si pravico do posodobitve, spremembe ali zamenjave katerega koli dela teh pogojev storitve z objavo posodobitev in/ali sprememb na naši spletni strani.  Vaša odgovornost je, da redno preverjate to stran glede sprememb.  Vaša nadaljnja uporaba ali dostop do spletnega mesta po objavi kakršnih koli sprememb pomeni vaše sprejemanje teh sprememb.

1. RAZDELEK – POGOJI SPLETNE TRGOVINE

Če se strinjate s temi pogoji storitve, izjavljate, da ste polnoletni v vaši državi stalnega prebivališča ali da ste polnoletni v vaši državi stalnega prebivališča in da ste privolili, da kateri koli od vaših mladoletnih vzdrževanih oseb uporabite to stran.
Naših izdelkov ne smete uporabljati za kakršne koli nezakonite ali nepooblaščene namene, niti ne smete z uporabo storitve kršiti nobenih zakonov v vaši pristojnosti (vključno z, vendar ne omejeno na, zakone o avtorskih pravicah).
Ne smete prenašati nobenih črvov, virusov ali kakršne koli destruktivne kode.
Kršitev ali kršitev katerega koli od pogojev bo povzročila takojšnjo prekinitev storitev.

2. DEL - SPLOŠNI POGOJI

Pridržujemo si pravico, da zavrnemo storitev komur koli iz kakršnega koli razloga in kadar koli.
Razumete, da se lahko vaša vsebina (brez podatkov o kreditni kartici) prenaša nešifrirano in lahko vključuje (a) prenos prek različnih omrežij;  in b) spremembe za prilagajanje in prilagajanje tehničnim zahtevam omrežja ali povezovalnih naprav.  Podatki o kreditni kartici so vedno šifrirani, ko potujejo po omrežjih.
Strinjate se, da ne boste reproducirali, podvajali, kopirali, prodajali, preprodajali ali izkoriščali katerega koli dela storitve, uporabe storitve ali dostopa do storitve ali katerega koli stika na spletnem mestu, prek katerega je storitev na voljo, brez našega izrecnega pisnega dovoljenja.
Naslovi, uporabljeni v tej pogodbi, so samo zaradi priročnosti in ne omejujejo ali kako drugače vplivajo na te pogoje.

RAZDELEK 3 – TOČNOST, POPOLNOST IN PRAVOČASNOST INFORMACIJ

Ne odgovarjamo, če informacije na tej spletni strani niso točne, popolne ali aktualne.  Gradivo na tem spletnem mestu je samo za splošne informacije in se nanj ne smete zanašati ali uporabljati kot edino osnovo za sprejemanje odločitev brez posvetovanja s primarnimi, natančnejšimi, popolnejšimi ali pravočasnimi viri informacij.  Vsakršno zanašanje na materiale na tem spletnem mestu je na lastno odgovornost.
To spletno mesto morda vsebuje nekaj zgodovinskih informacij. Zgodovinski podatki nujno niso aktualni in so na voljo samo v informativne namene.  Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo vsebino tega spletnega mesta, vendar nismo dolžni posodobiti nobenih informacij na našem spletnem mestu.  Strinjate se, da ste sami odgovorni za spremljanje sprememb na našem spletnem mestu.

RAZDELEK 4 - STORITVE IN SPREMEMBE CEN

Cene naših izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Pridržujemo si pravico do spremembe ali ukinitve storitve (ali katerega koli njenega dela ali vsebine) kadar koli brez obvestila.
Vam ali kateri koli tretji osebi ne bomo odgovorni za kakršne koli spremembe, spremembe cen, začasno ukinitev ali ukinitev storitve.

RAZDELEK 5 – IZDELKI ALI STORITVE (če je primerno)

Nekateri izdelki ali storitve so morda na voljo samo na spletu prek spletne strani.  Ti izdelki ali storitve imajo lahko omejene količine in jih je mogoče vrniti ali zamenjati samo v skladu z našim pravilnikom o vračilu.
Potrudili smo se čim bolj natančno prikazati barve in fotografije naših izdelkov, kot se pojavljajo v trgovini.  Ne moremo zagotoviti, da bo prikaz katere koli barve na vašem računalniškem monitorju točen.
Pridržujemo si pravico, vendar nismo dolžni omejiti prodajo naših izdelkov ali storitev na katero koli osebo, geografsko regijo ali jurisdikcijo.  To pravico lahko uveljavljamo v posameznih primerih. Pridržujemo si pravico do omejitve količine izdelkov ali storitev, ki jih ponujamo.  Vsi opisi izdelkov ali cene izdelkov se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila in po naši lastni presoji.  Pridržujemo si pravico do ukinitve katerega koli izdelka kadarkoli.  Vsaka ponudba za kateri koli izdelek ali storitev na tem spletnem mestu je neveljavna, kjer je prepovedana.
Ne jamčimo, da bo kakovost katerega koli izdelka, storitve, informacij ali drugega gradiva, ki ste ga kupili ali pridobili, izpolnila vaša pričakovanja, ali da bodo morebitne napake v storitvi popravljene.

RAZDELEK 6 – TOČNOST INFORMACIJ O OBRAČUNU IN RAČUNU

Pridržujemo si pravico, da zavrnemo vsako naročilo, oddano pri nas.  Po lastni presoji lahko omejimo ali prekličemo količine, kupljene na osebo, gospodinjstvo ali naročilo.  Te omejitve lahko vključujejo naročila, oddana z istim računom stranke ali pod istim računom stranke, isto kreditno kartico in/ali naročila z istim naslovom za izstavitev računa in/ali dostavo.  V primeru, da spremenimo ali prekličemo naročilo, vas bomo morda poskušali obvestiti tako, da stopimo v stik z e-poštnim naslovom in/ali naslovom za izstavitev računa/telefonsko številko, ki ste jo navedli ob oddaji naročila.  Pridržujemo si pravico omejiti ali prepovedati naročila, za katera menimo, da so oddana s strani trgovcev, preprodajalcev ali distributerjev.

Strinjate se, da boste zagotovili trenutne, popolne in točne podatke o nakupu in računu za vse nakupe v naši trgovini.  Strinjate se, da boste nemudoma posodobili svoj račun in druge podatke, vključno z vašim e-poštnim naslovom in številkami kreditnih kartic ter datumi poteka, da bomo lahko dokončali vaše transakcije in vas po potrebi kontaktirali.

Za več informacij glejte naš pravilnik o vračilih.

RAZDELEK 7 – IZBORNA ORODJA

Lahko vam zagotovimo dostop do orodij tretjih oseb, ki jih ne nadziramo, nadzorujemo ali vnašamo.
Potrjujete in se strinjate, da nudimo dostop do takšnih orodij "kot so" in "kot so na voljo" brez kakršnih koli jamstev, zastopanj ali kakršnih koli pogojev in brez kakršne koli odobritve.  Zavračamo kakršno koli odgovornost, ki izhaja iz ali je povezana z uporabo neobveznih orodij tretjih oseb.
Kakršna koli uporaba izbirnih orodij, ki jih ponuja spletno mesto, je v celoti na lastno odgovornost in po lastni presoji. Zagotoviti morate, da poznate in sprejemate določila in pogoje, pod katerimi orodja ponujajo ustrezni tretji ponudniki.
V prihodnosti lahko na spletnem mestu ponudimo tudi nove storitve in/ali funkcije (vključno z zagotavljanjem novih orodij in virov). Za takšne nove funkcije in/ali storitve veljajo tudi ti pogoji storitve.

RAZDELEK 8 – POVEZAVE TRETJIH OSEB

Nekatere vsebine, izdelki in storitve, ki so na voljo na našem spletnem mestu, lahko vsebujejo gradivo tretjih oseb.
Povezave tretjih oseb na tem spletnem mestu lahko vodijo do spletnih mest tretjih oseb, ki niso povezana z nami.  Nismo odgovorni za pregledovanje ali ocenjevanje vsebine ali točnosti in ne jamčimo in ne bomo nosili nobene odgovornosti za materiale ali spletne strani tretjih oseb ali za materiale, izdelke ali storitve tretjih oseb.
Nismo odgovorni za kakršno koli škodo ali škodo v zvezi z nakupom ali uporabo blaga, storitev, virov, vsebine ali katere koli druge transakcije, opravljene v povezavi s spletnimi mesti tretjih oseb.  Preden nadaljujete s katero koli transakcijo, natančno preberite in razumejte politike in prakse tretjih oseb.  Pritožbe, zahtevke, pomisleke ali vprašanja v zvezi z izdelki tretjih oseb je treba nasloviti na tretjo osebo.

RAZDELEK 9 – PRIPOMBE UPORABNIKOV, POVRATNE INFORMACIJE IN DRUGE PRIJAVE

Če nam pošljete določene prispevke (na primer prispevke za natečaj) ali brez naše zahteve, pošljete kreativne zamisli, predloge, predloge, načrte ali drugo gradivo, bodisi na spletu, po e-pošti, po pošti ali kako drugače (skupaj "komentarji"), se strinjate, da lahko kadar koli in brez omejitev urejamo, kopiramo, objavljamo, distribuiramo, prevajamo in drugače uporabljamo v katerem koli mediju vse komentarje, ki nam jih posredujete.  Od nas ni in nam ne bo treba (1) ohraniti zaupnosti komentarjev;  (2) plačati odškodnino za kakršne koli pripombe;  ali (3) odgovori na morebitne komentarje.
Lahko, vendar nismo dolžni spremljati, urejati ali odstraniti vsebino, za katero po lastni presoji ugotovimo, da je nezakonita, žaljiva, grozeča, klevetniška, obrekljiva, pornografska, obscena ali kako drugače sporna ali krši intelektualno lastnino katere koli stranke ali teh Pogoji storitve.
Strinjate se, da vaši komentarji ne bodo kršili pravic tretjih oseb, vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, zasebnostjo, osebnostnimi ali drugimi osebnimi ali lastniškimi pravicami. Nadalje se strinjate, da vaši komentarji ne bodo vsebovali obrekljivega ali kako drugače nezakonitega, žaljivega ali nespodobnega gradiva ali vsebovali računalniških virusov ali druge zlonamerne programske opreme, ki bi lahko kakor koli vplivala na delovanje storitve ali katere koli povezane spletne strani.  Ne smete uporabljati lažnega e-poštnega naslova, se pretvarjati, da ste nekdo drug kot vi sami, ali kako drugače zavajati nas ali tretje osebe glede izvora kakršnih koli komentarjev.  Sami ste odgovorni za morebitne komentarje, ki jih objavite, in njihovo točnost.  Ne prevzemamo odgovornosti in nismo odgovorni za komentarje, ki jih objavite vi ali tretje osebe.

RAZDELEK 10 – OSEBNI PODATKI

Vašo predložitev osebnih podatkov prek trgovine ureja naš pravilnik o zasebnosti.

RAZDELEK 11 – NAPAKE, NETOČNOSTI IN OPUSTITVE

Občasno se lahko na našem spletnem mestu ali v storitvi pojavijo informacije, ki vsebujejo tipkarske napake, netočnosti ali pomanjkljivosti, ki se lahko nanašajo na opise izdelkov, cene, promocije, ponudbe, stroške pošiljanja izdelkov, čas prevoza in razpoložljivost.  Pridržujemo si pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila (tudi po oddaji naročila) popravimo morebitne napake, netočnosti ali opustitve ter spremenimo ali posodobimo informacije ali prekličemo naročila, če so katere koli informacije v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu netočne.
Ne zavezujemo se, da bomo posodabljali, spreminjali ali pojasnjevali informacije o storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu, vključno z informacijami o cenah, a ne omejeno nanje, razen če to zahteva zakon.  Noben določen datum posodobitve ali osvežitve, ki se uporablja za storitev ali katero koli povezano spletno stran, ne bi smel nakazovati, da so bile vse informacije v storitvi ali kateri koli povezani spletni strani spremenjene ali posodobljene.

RAZDELEK 12 – PREPOVEDANE UPORABE

Poleg drugih prepovedi, določenih v pogojih storitve, vam je prepovedano uporabljati spletno mesto ali njegovo vsebino: (a) za kakršne koli nezakonite namene; (b) nagovarjanje drugih k izvajanju ali sodelovanju v kateri koli nezakoniti dejavnosti;  (c) kršitev kakršnih koli mednarodnih ali britanskih pravil, pravil, zakonov ali odlokov;  (d) kršijo ali kršijo naše pravice intelektualne lastnine ali pravice intelektualne lastnine drugih;  (e) nadlegovati, zlorabljati, žaliti, škodovati, obrekovati, obrekovati, omalovaževati, ustrahovati ali diskriminirati na podlagi spola, spolne usmerjenosti, vere, etnične pripadnosti, rase, starosti, nacionalnega porekla ali invalidnosti;  (f) zagotavljanje napačnih ali zavajajočih informacij; (g) za nalaganje ali prenos virusov ali katere koli druge vrste zlonamerne kode, ki bo ali bi lahko bila uporabljena na kakršen koli način, ki bo vplival na funkcionalnost ali delovanje storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta, drugih spletnih mest ali interneta;  (h) zbiranje ali sledenje osebnih podatkov o drugih;  (i) za neželeno pošiljanje, lažno predstavljanje, farmacijo, pretvarjanje, iskanje po pajkih, iskanje ali strganje;  (j) za kakršne koli obscene ali nemoralne namene;  ali (k) za motenje ali izogibanje varnostnim funkcijam storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta, drugih spletnih mest ali interneta. Pridržujemo si pravico, da prekinemo vašo uporabo storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta zaradi kršitve katere koli prepovedane uporabe.  ali (k) za motenje ali izogibanje varnostnim funkcijam storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta, drugih spletnih mest ali interneta.  Pridržujemo si pravico, da prekinemo vašo uporabo storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta zaradi kršitve katere koli prepovedane uporabe.  ali (k) za motenje ali izogibanje varnostnim funkcijam storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta, drugih spletnih mest ali interneta. Pridržujemo si pravico, da prekinemo vašo uporabo storitve ali katere koli povezane spletne strani zaradi kršitve katere koli prepovedane uporabe.

RAZDELEK 13 – ODPOVED JAMSTEV;  OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ne jamčimo, predstavljamo ali jamčimo, da bo vaša uporaba naših storitev nemotena, pravočasna, varna ali brez napak.
Ne jamčimo, da bodo rezultati, ki jih lahko dobite z uporabo storitve, točni ali zanesljivi.
Strinjate se, da lahko storitev občasno odstranimo za nedoločen čas ali jo kadar koli prekličemo brez obvestila.
Izrecno se strinjate, da je uporaba ali nezmožnost uporabe storitve na lastno odgovornost. Storitev in vsi izdelki in storitve, ki so vam dobavljeni prek storitve, so (razen kot je izrecno navedeno z naše strani) na voljo "takšni, kot so" in "kot so na voljo" za vašo uporabo, brez kakršnih koli zagotovil, garancij ali pogojev, izrecnih ali implicitnih. , vključno z morebitnimi implicitnimi jamstvi ali pogoji glede primernosti za prodajo, kakovosti za prodajo, primernosti za določen namen, trajnosti, lastništva in nekršitve.
prenesejo ali kako drugače dajo na voljo prek spletnega mesta, tudi po tem, ko so bili obveščeni o njihovi možnosti. Ker nekatere države ali jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve ali omejitve odgovornosti za posledično ali naključno škodo, bo v takšnih državah ali jurisdikcijah naša odgovornost omejena na največji možni obseg, ki ga dovoljuje zakon.

RAZDELEK 14 – ODŠKODNINA

Strinjate se, da boste nas in našo matično družbo, hčerinske družbe, podružnice, partnerje, uradnike, direktorje, agente, izvajalce, dajalce licenc, ponudnike storitev, podizvajalce, dobavitelje, pripravnike in zaposlene odškodovali, branili in zaščitili pred kakršnimi koli zahtevki ali zahtevami, vključno z odvetniškimi stroški, ki jih je naredila katera koli tretja oseba zaradi ali izhaja iz vaše kršitve teh pogojev storitve ali dokumentov, ki jih ti vključujejo s sklicevanjem, ali vaše kršitve katerega koli zakona ali pravic tretjih oseb.

RAZDELEK 15 – LOČLJIVOST

V primeru, da se ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev storitve nezakonita, nična ali neizvršljiva, bo taka določba kljub temu izvršljiva v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, neizvršljivi del pa se šteje za ločljivega od teh pogojev storitve, taka določitev ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb.

RAZDELEK 16 – ODPOVED

Obveznosti strank in obveznosti, nastale pred datumom prenehanja veljajo tudi po prenehanju te pogodbe za vse namene.
Ti pogoji storitve ostanejo v veljavi, dokler jih vi ali mi ne prekinemo. Te pogoje storitve lahko kadar koli prekinete tako, da nas obvestite, da ne želite več uporabljati naših storitev ali ne uporabljate več našega spletnega mesta.
Če po naši lastni presoji ne upoštevate katerega koli določila ali določbe teh pogojev storitve, ali sumimo, da niste izpolnili katerega koli določila ali določbe teh pogojev storitve, lahko to pogodbo kadar koli prekinemo brez obvestila in ostali boste odgovorni za vse zapadle zneske. do vključno datuma prenehanja;  in/ali vam lahko zato onemogoči dostop do naših storitev (ali katerega koli njihovega dela).

RAZDELEK 17 – CELOTNA POGODBA

Naša nezmožnost uveljavljanja ali uveljavljanja katere koli pravice ali določbe teh pogojev storitve ne pomeni, da se takšni pravici ali določbi odpovedujemo.
Ti pogoji storitve in vsa pravila ali pravila delovanja, ki smo jih objavili na tem spletnem mestu ali v zvezi s storitvijo, sestavljajo celotno pogodbo in dogovor med vami in nami ter urejajo vašo uporabo storitve ter nadomeščajo vse prejšnje ali sočasne dogovore, sporočila in predloge. , v ustni ali pisni obliki med vami in nami (vključno z vsemi prejšnjimi različicami pogojev storitve, vendar ne omejeno nanje).
Morebitnih dvoumnosti pri razlagi teh pogojev storitve ni dovoljeno razlagati v škodo avtorja.

RAZDELEK 18 – VELJAVNO PRAVO

Te pogoje storitve in morebitne ločene pogodbe, na podlagi katerih vam zagotavljamo storitve, ureja in razlaga v skladu z nemško zakonodajo.

RAZDELEK 19 – SPREMEMBE POGOJEV STORITVE

Na tej strani si lahko kadar koli ogledate najnovejšo različico pogojev storitve.
Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali zamenjamo kateri koli del teh pogojev storitve z objavo posodobitev in sprememb na naši spletni strani.  Vaša odgovornost je, da redno preverjate našo spletno stran glede sprememb. Vaša nadaljnja uporaba ali dostop do našega spletnega mesta ali storitve po objavi kakršnih koli sprememb teh pogojev storitve pomeni vaše sprejemanje teh sprememb.

RAZDELEK 20 – KONTAKTNE INFORMACIJE

Vprašanja v zvezi s pogoji naslovite na  service.center.1@outlook.com .

Strankam bomo pošiljanje (vključno z vračili) zaračunali samo enkrat;  Potrošniku za vračilo izdelka ne bomo zaračunali nadomestila za obnovitev zalog.
To spletno mesto je v lasti in upravljanju